Share

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm, proje kapsamında riskli ve risk olasılığı bulunan mevcut yapıların yıkılarak yerine sistematik bir şekilde toprak zemininin yapısına uygun temelli yapıların yapıldığı çalışmalardır.Bunun dışında yapının riskli bulunduğu durumlarda Kentsel Dönüşüm hizmetleri yapının yıkımı, yapının ve altyapı tesislerinin yeniden planlanması, tasarlanması sürdürülebilir bir yaşamı hedefleyen projeleri kapsar.

Neden Kentsel Dönüşüm Yaptırmalıyız?
Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde, yapıların %90’ı depreme karşı dayanıklı değildir. Ekonomik ömrünü tamamlamış, dayanıksız ve riskli binalarda ciddi can ve mal kayıpları yaşanması olasıdır. Kentsel Dönüşüm hizmetleri ile güvenli yapılarda konforlu bir yaşam sürebilme fırsatına sahip olursunuz. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümü sağlanarak güvenli ve yaşanılabilir çevre oluşturulur. Yapıların Kentsel Dönüşüm kapsamına girebilmesi için Bakanlık yetkili kuruşundan risk tespit raporu alınması gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Uğur İnşaat, Kentsel Dönüşüm Projelerinde risk analizine göre riskli tespit edilen binaların yıkım ve yapım aşamasında müteahhitlik hizmeti ve taahhütlük hizmeti vermektedir. Yapı sahipleri Bakanlık lisanslı kuruluşlarından Kentsel Dönüşüm kanunları kapsamında deprem risk raporu aldıktan sonra Uğur İnşaat hizmetlerinden yararlanabilir. Kentsel Dönüşüm uygulamalarında Uğur İnşaat, hukuki süreçlerinizi en doğru şekilde uzman ekibiyle yönetir.
Risk tespit analizinden sonraki süreçlerinde Kentsel Dönüşüm kanunları kapsamında çözüm ortağınız olmaktadır. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm hizmetlerinde, risk analizi yapılan yapının yıkım süreci başlar ve yıkımdan sonraki sürecin düzgün işlemesi, planlanması, gereksinimleri ve teknik altyapının projelenmesi sürecinde mimarlık ve mühendislik çalışmaları interaktif iş birliği içinde yürütülür.
Mimari yapının düzgün bir şekilde planlaması ve malzemelerin en uygun şekilde seçilmesi ve Türk Deprem Yönetmeliğine uygun inşaatların yapılması önemli hususlardır. Uğur İnşaat, Kentsel Dönüşüm süreçlerinizde güvenli yapılarınızı inşa ederek güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir yaşam sunmaktadır.

Uğur İnşaat, Kentsel Dönüşüm hizmetlerinden faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

Share post: